Förra hösten gick jag på ett par intressanta möten och paneldiskussioner på World Willage of Women Sports. Tyvärr så har detta projekt avvecklats men Jenny Damgaard och Malin Eggertz som var verksamma inom projektet driver fortfarande en del av de viktiga frågorna om kvinnligt idrottande och forskning kring det. Ett av initiativen är att de […]