I måndags hotade regnet att förstöra sista sommaryogan utomhus med ett skyfall fem minuter innan klassen startade. Men precis där vi tänkte ge upp där vi stod och hukade under ett träd med yogamattan som paraply bröt solen igenom regnmassorna. Passet blev ett av de bästa under hela sommaren. Kanske just för att vi visste […]