Sedan ett par år tillbaka är den första lördagen i februari särskilt tillägnad löpning – det är Löpningens dag. För mig har det blivit tradition att fira dagen på Löplabbet. Förra året blev min medverkan något hindrad då jag lyckades få mitt knä ur led dagen innan. Min planerade uppvärmning och nedvarvning á Yoga for Runners fick bli ett […]