I Måndagsyoga med Sara #6 började vi nosa på andningen och observerade den för att lära känna vårt alldeles egna andningsmönster.

När du har uppmärksammat din andning kan du ta nästa steg och prova på att styra andetaget. Vi börjar idag med att styra längden på andetagen med syftet att stimulera det parasympatiska nervsystemet.

Vid inandning stimuleras det sympatiska nervsystemet som aktiverar och sätter igång kroppen. Utandningen i sin tur påverkar det parasympatiska nervsystemet som sänker nivåerna av stresshormon och står för återhämtning och avslappning i kroppen.

Under följande andningsövning stimulerar vi det parasympatiska nervsystemet genom att fokusera på och förlänga utandningen.

Sätt eller lägg dig bekvämt. Börja notera andningen för att först hitta din naturliga rytm. Se sedan om du kan göra inandning och utandning lika långa. Du kan räkna till 4, 6, 8, 10. Siffran spelar igen roll, det viktiga är att andetagen är jämna.

Lägg märke till att det i slutet av inandningen, när du är full av luft men ännu inte har börjat andas ut, sker en liten paus. Likaså sker en liten paus när du tömt lungorna, men innan du börjat andas in. Sätt även en siffra på dessa pauser och gör dem till en del av andetaget. Du kan pausa i en, två sekunder och låta ett fullt andetag se ut ungefär så här: 6-2-6-2 = inandning – paus – utandning – paus. Igen, siffrorna är inte viktiga, utan balansen.

Börja sedan förlänga utandningen. Låt det ta några sekunder längre att andas ut –  t ex 6-2-8-2. När du fått in rytmen och vanan kan du utöka utandningen ytterligare. Tvinga aldrig fram en längre paus eller in- eller utandning så att du spänner dig eller stressar upp dig. Låt det ta sin tid.

Släpp tankarna och räkningen efter ett par omgångar och låt andningen flöda fritt. Observera hur du känner dig.