När Yogobe i April hade Yoga för Löpare-tema skrev jag om hur  yogafilosofin kan appliceras på en löpares sinne och hur vi utvecklas genom att ta med dessa tankar ut i löparspåret.

” Yoga är inte bara något som endast utövas på en yogamatta. Det är ett förhållningsätt till livet i stort med målet är att hitta vårt sanna jag, vår innersta kärna. Många löpares första möte med yoga kommer av en önskan att förbättra fysiska kvalitéer som flexibilitet och andning, men var inte rädd för att även kika in i yogans filosofiska värld. Där finns många fina tankar om hur våra handlingar och tankar påverkar vår känsla av ett meningsfullt liv. Yoga Sutras åtta steg lär oss att använda intention, form och andning så att vi kan utveckla fokus  – perfekt för oss löpare!”

Blogg-1200x627px-Sara-Citat-2

Jag skrev då om de två första stegen av Yoga Sutras åtta steg, yamas och niyamas, och hur vi kan överföra dem till löparspråk.

Nedan beskriver jag de övriga sex stegen  och vad de kan betyda för en löpare.

De fyra första stegen  (yamas, niyamas, asanas och pranayama)  förklarar  olika sätt att komma i balans och bli fria från saker som som distraherar oss, som sjukdom, bockeringar i andningen och kroppen, dåliga tankemöster, rastlöshet osv.  Först när då kan vi komma till de sista fyra stegen (pratyahara, dharana, dhyana och samadhi) som handlar om meditation och hur vi kan få uppleva Samahdi, som innebär att hitta hem i dig själv och kunna leva till din fulla potential, som finns inom dig.

Asanas – kroppspositioner
Trots att de flesta tänker på de fysiska positionerna, asanas, när de hör yoga är det inte att bemästra dem som yoga ”går ut på”, de är bara ett verktyg på vägen. Yogans asanas stärker, stretchar och skapar rätt hållning i kroppen. När vi är  tillräcklig starka och flexibla kan vi sitta stabilt och bekvämt i meditation länge utan att distraheras av värkande ryggar eller tighta höfter.

I löpspåret: Som löpare har du nytta av samma fysiska attribut – en stark bål och rörlighet i höfterna kropp så att du kan röra dig fritt och flytande genom löpsteget utan smärtor och strama muskler. När du har en stabil och bekväm löpstil slipper du en protesterande kropp som stör löpningen och du kan springa efter din bästa förmåga.

Pranayma – andning
Pranayama handlar om att ha rätt andning vid rätt tillfälle och därmed styra livkraften inom oss. Andningen är ett verktyg som kan förändra både sinnesstämning och reaktioner i kroppen.  Andingen är bryggan mellan kropp och sinne  och speglar vad som händer inom oss, såväl fysiskt som mentalt.

I löparspåret: Förmågan att kunna ta fulla andetag  gör inte bara att du syresätter din kropp bättre när du springer utan påverkar även rörligheten i ryggen och bröstkorgen så att du undviker skador. Därför är det viktigt att observera och lära känna ditt andetag. Att andas korrekt i vardagen är första steget för att även kunna andas bra under ansträningen. (Tips på tidigare inlägg om andning hittar du härhär, här och här.)

Skenar andningen iväg mer än nödvändigt är du springer? En kort, stressad andning kommer att begränsa din löpning. Att lyssna in andningen när du springer och justera den efter ansträngningsgraden kan du vinna mycket på. Min första aha-upplevelse av  nyttan att kontrollera andningen kom när jag sprang Broloppet 2010. Det var bara min andra halvmara och det gick snabbt. Vid 14 km passerade jag tvåan och höll ett tufft men hanterbart tempo.  När jag tänkte på att det var en tredjedel av  loppet kvar steg stressenoch anspänningen inom mig och andningen stack iväg. Det kändes som om det inte fanns tillräckligt med luft där på bron. Så tog jag ett par, tre djupa andetag som jag gjort så många gånger i yogasalen och lyckades därefter hitta en andning som passade bättre och gjorde mig lugn igen. Genast kände jag att uppgiften jag hade framför mig var överkomlig – jag hade ju sprungit hela två tredjedelar av loppet, det är ju nedräkning för tusan!

Pratyahara – inre fokus
Pratyahara är förmågan att vända uppmärksamheten inåt och lyssna på kroppen, andningen och sinnet istället för att påverkas av yttre distraktioner.

I löpspåret: Att kunna skärma av omvärlden och fundera på vad som händer inne i kroppen gör dig bättre på att lägga upp hastigheten när du springer. Det blir lättare att springa ditt lopp och undvika att ryckas med i rusningar som kör slut på dig innan du kommit halvvägs. Genom att vända uppmärksamheten inåt kan du notera om du håller någon onödig spänning i kroppen (spända käkar, kutna nävar,  uppdragna axlar, övderdriven muskelaktivitet i överkroppen som förhindrar den naturliga rotationen som sker i ett löpsteg) som gör att du slösar energi och du kan lättare komma tillbaka till din mest effektiva löpstil och andning.

Dharana – koncentration
Dharana handlar om riktad koncentration, förmågan att hålla all din fokus på en sak. Det kan t ex vara att fästa blicken på en särskild sak eller blickpunkt (drishti) eller att upprepa ett mantra.

I löpspåret: I löpning är mantra och drishti bra verktyg för att kunna hålla koncentrationen även i intensiva situationer. Fäst blicken på ryggen på motståndaren framför, trädet i slutet av backen du springer uppför, långt borta i horisonten eller på mållinjen. Eller hitta ett mantra som lyfter dig och får dig att fortsätta framåt. Orden kan självklart fungera peppande, som mitt personliga mantra ”snabbt och lätt, jag flyger fram”, men främst är du ute efter det repetitiva i ett mantra som gör att sinnet får något att fokusera på annat än att benen brinner och lungorna känns som två ihopskrumpna russin.

Dhyana – meditation
Dhyana är ett tillstånd av klarsynt stillhet där vi djupt men ansträngingslöst fokuserade. Vi är medvetna om vår omgivning och hur allt fungerar. Detta tillstånd är inget vi bara kan bestämma oss vara i utan det sker när vi är fria från det som distraherar  kropp och sinne.

I löpspåret: Dhyana är känslan av flow. När du är här och nu, i din kropp. Tankarna är stilla och utan att du tänker på det har 60 minuter i löparskorna passerat och du befinner dig hemma framför ytterdörren igen.

Samadhi – självförverkligande
När vi uppnått dessa steg når vi stadiet av samadhi – ett tillstånd där vi är i ett uppfyllt rus, totalt frid och där vi känner oss hela.

I löpspåret: Du vet den där känslan när allt bara stämmer och du springer helt ansträngslöst med en känsla av fullständig lycka och du känner att löpspåret helt enkelt är skapat för att just du ska springa just här, just nu. Runner´s high i sitt esse.