När sociala medier svämmade över sammanfattningar av 2016 och förhoppningar inför 2017, när folk övertygade varandra att 2016 hade varit ett skitår så ”Bring on 2017 – it can only get better”, så satt jag tyst, medveten om att 2017 skulle bli det värsta i mitt liv. Fyra dagar innan jul sa läkarna att de […]