Som den trollunge* jag är har jag njutit massor i påsk. Den extra ledigheten inleddes med långfredagslöpning i Fulltofta med sambon. I barrskog på mjuka barr, över rötter och stenar, bland grön mossa, på spänger, under trädkronor och mellan stammar. Trollungen känner sig hemma i den miljön. I en knapp mil tuggade benen på […]