Metersystemet infördes för att undvika förvirring med olika fot och tum och därmed få ett system som det var lättare att räkna på. 1 meter är 1 meter var du än är. Det borde innebära att 1 kilometer är 1 kilometer. Jag vet inte det alltså. Ibland känns 1 kilometer väldigt relativ. Eller så tog […]